Ändringar i lägenheten

Generella förändringar i lägenheten följer föreningens sedvanliga regler.

Viktig info! Läs gärna innan du ska bygga om: Vikigt att veta innan du börjar bygga om.

Ladda ner vår blankett för "Ansökan om ombyggnad" här: Ansökan om ombyggnad

Vad gäller i själva lägenheten?
Alla förändringar i lägenheterna ska anmälas och godkännas av styrelsen innan några åtgärder vidtas. Anmälan sker genom inskickning av nedanstående blankett samt skiss till styrelsen via e-post. Ärenden tas upp på nästkommande styrelsemöte.

KÖK och FLÄKTAR
Om du ska ändra eller flytta köket, tänk på att det är ABSOLUT förbjudet att installera motorfläktar i köksventilationen! Endast kolfilter är godkänt. (enligt OVK regler) (=Obligatorisk VentilationsKontroll)

Det är tillåtet att installera fläktchassi utan motor men med öppnings och stängbart spjäll eller Spisfläkt med kolfilter. Man måste anlita en ventilationsfirma (någon som är expert på ventilation) för intrimmning av systemmet om man planerar att byta köksfläkt.

OBS! Hela fläktsystemet upphör att fungera om man ansluter motorfläkt till systemet, om reglerna inte efterlevs kan föreningen kräva ersättning för energiförlust.

Gasspisen! Gasen får endast stängas av eller sättas på av StockholmsGas (telnr 0771 - 41 01 00)

Övrigt
Grövre renoveringsarbete som låter mycket, ex.vis rivning av väggar, borrning mm) är endast tillåtet vardagar mellan kl 9-18.30.

Observera att vid vissa fall är Du skyldig att begära bygglov alt. lämna in bygganmälan!
Om du ska flytta avloppsrör och liknande bör du kontakta Stadsbyggnadskontoret för information.

Fleminggatan 4
112 26 Stockholm
08-508 260 00

Vad gäller för uteplatser, terasser och balkonger?
Regler för uteplatser, terrasser och balkonger är på väg. Kontakta styrelsen för mer information.