Andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar kräver andrahandsuthyrning i Brf Vilan 10 styrelsens samtycke.
Ansökan skall vara skriftlig, blanketter finns på vår förvaltares hemsida www.valvetab.se Blanketter
eller direkt här Ansökan Andrahandsuthyrning

Vänligen sänd din ansökan till styrelsen@vilan10.se senast 6 veckor före det datum ansökan gäller från.
Din ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Uthyrning utan styrelsens godkännande är i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser grund för förverkande av nyttjanderätten till lägenheten.