Bredband, TV och Telefoni

Brf Vilan 10 är anslutna till Comhems tjänster.

Föreningen har slutit ett gruppavtal för TV/Bredband med Comhem.
Kostnaden för TV/Bredband faktureras månadsvis till varje bostadsrättsinnehavare som ett obligatoriskt kostnadstillägg.

Standard-hastighet för bredband är 100 Mbit/s ner och 10 Mbit/s upp.

TV-kanalerna som ingår är Comhems basutbud.

Comhems hemsida