Gården

Vår del av gården är den asfalterade biten, med cykelstället, fram till den lilla låga muren.

Den grönare delen med gräs, buskar, fontän och uteplats tillhör grannföreningen på Roslagsgatan 29.

Vi får inte använda deras gård eller gå igenom deras trapphus och port eftersom det stör dem.
Vänligen respektera grannföreningens önskemål så att vi främjar grannsämjan.

Det råder grillförbud på gården, både på vår del och på den del som tillhör grannföreningen.