Kalender 2019

Styrelsens planerade möten våren 2019:

- Onsdag 16 januari kl 19.
- Måndag 18 februari kl 19.
- Onsdag 20 mars kl 19.
- Onsdag 24 april kl 19.
- Måndag 20 maj kl 19.
- Tisdag 28 maj kl 19. Årsstämma.