Nycklar

Till varje lägenhet hör det två stycken nycklar till porten, som även går till källar-, vinds- och gårdsdörrarna samt tvättstugan. Dessa nycklar är numrerade och ska hållas under uppsikt så att de inte kommer i orätta händer. Nycklarna är kopieringsskyddade och kan endast beställas genom styrelsen och sedan kvitteras ut mot en avgift på 750kr.

Av säkerhetsskäl har vi tidlås på portkoden nattetid. Mellan kl 22 och 05 kommer du in i trapphuset endast med portnyckel, ej kod.

Behöver du ny portnyckel eller en cylinderkolv/nyckel till tvättstugan kontakta:
styrelsen@vilan10.se

Nycklar för hemdörren ansvarar varje bostadsrättsägare själv för.
Om du har en nyckel till din hemdörr med beteckningen V10-***, så kan du inte göra fler kopior, den serien är kopieringsskyddad och ägs nämligen fortfarande av Svenska Bostäder.