Nyheter

Årsstämma: Tisdag 28 maj 2019 kl 19.30 restaurang Maharajah, Frejg.16
Årsredovisning och kallelser har delats ut till alla bostadsrättsägare.

Anticimex fuktkontroll i kvarvarande lägenheter som inte besiktigades vid ordinär besiktningsdag i Feb/Mars 2019.
-Kvarvarande lägenheter besiktigas den 4 juni mellan kl 8-10. Information till berörda lägenhetsinnehavare har gått ut. Kan ni ej vara hemma den aktuella dagen går det bra att lämna uppmärkta nycklar till Taina Salo, Frejg.16, vån4. senast kvällen före den 3 juni.

Stamspolning på Roslagsgatan 27: den 14 Juni med start kl 8,00.
Kan ni ej vara hemma den aktuella dagen går det bra att lämna uppmärkta nycklar till personalen på GR-Avloppsrensning i porten mellan kl 7,45-8,00 alt. till Elisabeth de Piro, Roslagsg 27, vån2. kvällen före: den 13 Juni.