Styrelsen

Vi sammanträder cirka en gång i månaden.
Nedanstående styrelse har registrerats sommaren 2018.
E-post: styrelsen@vilan10.se

Ledamöter
- Taina Salo 073-638 36 16 (Frejg 16)
- Anna af Petersens 070-433 17 86 (Frejg 16)
- Helen Österberg 070-674 56 78 (Frejg 16)
- Hans Denovan 073-690 01 56 (Roslagsg 27)
- Erik Tideholm 073-444 55 81 (Roslagsg 27)

Suppleanter:
- Christofer Markou 070-444 57 85 (Frejg 16)
- Elisabeth de Piro 070-495 10 09 (Roslagsg 27)


Är du intresserad av att sitta i styrelsen? skicka ett mail till: Styrelsen.