Styrelsen

Vi sammanträder cirka en gång i månaden.
Nedanstående styrelse har registrerats sommaren 2019.
E-post: styrelsen@vilan10.se

Ledamöter
Sidan är under uppdatering.

Suppleanter:
Sidan är under uppdatering.


Är du intresserad av att sitta i styrelsen? skicka ett mail till: Styrelsen.