Trivselregler

För att vi skall ha ett trevligt boende finns det en del saker som vi som bor i Brf Vilan 10 bör tänka på. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi fastigheten och gör vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den goda gemenskapen i vår förening. Reglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare, utan även familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten omfattas av trivselreglerna.

Vi som bor här visar varandra hänsyn genom att:
inte störa varandra mellan kl 22.00 och 08.00. Förvarna gärna dina grannar om du skall göra något större renoveringsarbete eller ha fest, men respektera de som blir störda. Om du mot förmodan känner dig störd, ta kontakt med den som stör och påtala problemet. Om du upplever att dina påpekanden inte hjälper, skicka e-post till styrelsen med information om tidpunkt och ditt namn. Styrelsen kommer sedan att kontakta dig.

tänka på att rökning på uteplatser, balkonger och i porten kan upplevas som störande. Rökning i trapphus och andra utrymmen i fastigheten är förbjudet.

vi håller uppsikt över våra husdjur. Det innebär att vi håller husdjuren kopplade, rastar dem ej på gården eller i porten och ser till att de inte stör grannarna. Reptiler bör ej förekomma. Av hygieniska skäl är det inte tillåtet att mata fåglar från balkongerna eller på gården.

Vi hjälps åt att hålla ordning och vara rädda om vår närmiljö och de ytor som tillhör föreningen. Tänk på grannarna bredvid och under dig – kasta inte fimpar, snus eller annat skräp från balkongen. Ställ inte ut sopor i trapphuset. Släng hushållssopor på rätt sätt. Andra sopor får du själv ansvara för att de kommer bort, lämpligen till närmaste återvinningscentral. Enligt brandskyddsmyndigheten får det inte finnas något som kan hindra brandförsvaret vid en eventuell brand i trapphuset eller vinds/källargångar. Det innebär att inga cyklar, barnvagnar, rollatorer får placeras där, inte heller dörrmattor och andra prydnadsföremål får förekomma. Trappan är vår brandväg.

rengöra efter oss om vi spiller eller på annat sätt smutsar ner i trappan.

cykelställ finns på vår innergård. Cyklar och barnvagnar får inte förvaras i varken entreerna eller trapphuset.

fråga styrelsen om tillstånd vid andrahandsuthyrning, omfattande renoveringar av lägenhet, inglasning av balkonger samt montering av parabolantenn och markiser. Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- och ventilationssystem eller ingrepp i stommen får göras utan styrelsens skriftliga medgivande. Alla fasta elinstallationer skall utföras av behörig elektriker.

se till att porten alltid går igen efter dig och att inga obehöriga smiter in.

vi håller oss uppdaterade på om vad som händer i föreningen genom att hålla koll på föreningens webbplats med jämna mellanrum.

Styrelsen Brf Vilan 10